Brf Sparrhornet 2

”Ett bra bemötande och god förmåga att lösa kunds problem. Tar direkt ett helhetsansvar från första kontakt till avslutat jobb”
Vice värd Niklas Eriksson
Brf Sparrhornet 2, Fagersta”